Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBiałoruś - gospodarka

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Bortnowski | 2016-07-06 10:33:16
białoruś

Informacje Gospodarcze

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

 

Wskaźniki makroekonomiczne (inflacja, PKB, dane produkcji) potwierdzają, że w roku 2014 białoruska gospodarka znalazła się w stanie kryzysu, a jego skutkiem była przeprowadzona w trzeciej dekadzie grudnia dewaluacja narodowej waluty. Na stan gospodarki istotny wpływ miał kryzys finansowy w Rosji oraz konflikt na Ukrainie - zarówno Rosja, jak i Ukraina należą do najważniejszych partnerów handlowych Białorusi (RB). Na koniec 2014 roku inflacja wyniosła 16,2%, a wzrost PKB osiągnął 1,65%.

 

W grudniu ubiegłego roku nastąpiło załamanie rynku walutowego w wyniku wzrostu popytu na twardą walutę, niskich wpływów z eksportu białoruskich towarów i usług , kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego oraz sytuacji na rynku rosyjskim. W celu stabilizacji oraz wyhamowania dewaluacji białoruskiego rubla 20 grudnia dekretem prezydenta ustanowiony został podatek od zakupu dewiz. Zgodnie z jego zapisami banki, które kupowały walutę na Białoruskiej Giełdzie Walutowo-Kapitałowej były zobowiązane do zapłaty 30% podatku w rublach białoruskich od każdej transakcji. Dodatkowo decyzją Banku Narodowego został wprowadzony obowiązek odsprzedaży 50% dewiz przez eksporterów. W pierwszej dekadzie stycznia 2015 roku powyższe rozwiązania zostały zniesione. Sytuacja na rynku walutowym w dalszym ciągu pozostaje złożona.

 

Na koniec 2014 roku rezerwy walutowe wynosiły 5,76 mld USD, dług zagraniczny wynosił 14,78 mld USD, a krajowy 5,81 mld USD. Dług państwowy stanowił 25,4% PKB, w tym zagraniczny 19,2%, a krajowy 6,2%. Rok wcześniej wskaźniki te wynosiły odpowiedni: 23,7%, 18,2% i 5,5%.

 

W 2014 r. Białoruś prowadziła wymianę towarową z 200 krajami, towary były eksportowane do 157, a importowane z 182 państw. Negatywnym zjawiskiem białoruskiej wymiany handlowej pozostaje zbyt wysoka koncentracja geograficzna. Na 5 krajów przypadło 71,1%, a 20 krajów 91,3% ogółu eksportu i importu. Najważniejszymi partnerami handlowymi są: Rosja (48,7%), Ukraina (7,7%), Niemcy (5,5%), Wielka Brytania (4,4%), Chiny (3,9%), Polska (3,2%); Niderlandy (2,8%), Litwa (1,9%); Kazachstan (1,5%). Równocześnie największy wzrost eksportu odnotowano do Brazylii (o 55,25%, 224,7 mln USD), Indonezji (o 63,3%, 52,1 mln USD).

 

Według danych Komitetu Celnego Białorusi, w porównaniu do 2013 r. o 4% zmniejszyły się przewozy tranzytowe przez Białoruś. W tym spadek transportu tranzytowego do Rosji wyniósł 9%, podczas gdy do Kazachstanu wzrósł o 1% (w tym samochodowy o 6%).

 

Główny udział w tworzeniu PKB RB ma produkcja przemysłowa. Najistotniejsze są przemysły: paliwowy, chemiczny oraz elektromaszynowy, a także rolnictwo.

 

Przemysł paliwowy

 

Białoruski sektor przerobu ropy naftowej ma istotne znaczenie dla bilansu handlowego Białorusi oraz budżetu kraju. Ropa importowana z Rosji przerabiana jest w rafineriach „Naftan” (Obwód Witebski) i „Mozyr” (Obwód Homelski). Przerabiają one ok. 22/23 mln t ropy/rok. Własne wydobycie ropy w 2014r. wyniosło 1,65 mln ton.

 

Tranzyt ropy rosyjskiej przez terytorium Białorusi wynosi ok. 50 mln t/rok. Przemysł paliwowy charakteryzuje się stosunkowo stabilnym wzrostem, szczególnie w porównaniu do pozostałych gałęzi przemysłu. Ponadto eksport produktów ropopochodnych jest jednym z głównych źródeł waluty.

 

Przemysł chemiczny i chemii ropy naftowej

 

Sektor opiera się na koncernie „Belneftechim”, obejmującym 83 organizacje i wytwarzającym 92,6% produkcji gałęzi chemicznej w Białorusi. Najistotniejszym elementem sektora jest holding „Bielaruskalij” – jeden z największych na świecie producentów nawozów i soli potasowych, eksportowanych m.in. do krajów UE, Indii i Chin. W 2014 r. „Belaruskalij” sprzedał za granice 5,7 mln ton nawozów po średniej cenie 468 USD za tonę. Innym istotnym przedsiębiorstwem sektora nawozów sztucznych jest także producent nawozów azotowych „Grodno-Azot”.

 

Eksport nawozów (w szczególności potasowych) stanowi drugie istotne źródło napływu waluty do Białorusi.

 

Przemysł elektromaszynowy

 

Sektor elektromaszynowy zorientowany jest przede wszystkim na eksport do krajów WNP, w szczególności do Rosji. Do największych przedsiębiorstw należą: „Minskij Avtomobilnyj Zawod” (MAZ), „Bielaruskij Avtomobilnyj Zavod” (BielAZ) oraz „Minskij Traktornyj Zawod” (MTZ). Najważniejsze miejsce w eksporcie zajmują traktory i ciągniki siodłowe, pojazdy specjalnego znaczenia i maszyny rolnicze.

 

Rolnictwo

 

Użytki rolne stanowią 44,9% powierzchni Białorusi, z czego grunty orne - 30%. Sektor jest silnie zależny od bezpośredniego i pośredniego wsparcia władz białoruskich (m.in.: tanie kredyty, restrukturyzacja zadłużenia, niskie ceny nawozów). Podstawę białoruskiego rolnictwa stanowi produkcja zwierzęca. Produkcja mięsa wieprzowego za 2014 r. wyniosła 387 tys. ton, a na koniec 2015 r. ma wynieść 485 tys. ton.

 

Handel zagraniczny.

 

RB pozostaje trzecim partnerem handlowym Polski na obszarze WNP. Równocześnie w ubiegłym roku odnotowana była nieznaczna korekta w polskim eksporcie na Białoruś, podyktowana przede wszystkim ograniczeniami na wwóz polskiego mięsa oraz sytuacją gospodarczą w regionie. Wartym odnotowania jest fakt, iż Białoruś nie przyłączyła się do wprowadzonego przez Rosję towarów rolno-spożywczych z UE.

 

Wg. wstępnych danych w 2014 roku eksport z Polski na Białoruś wyniósł 2,15 mld USD, a import z Białorusi 852,9 mln USD. Po stronie polskiej odczuwalne były straty wynikające z białoruskich ograniczeń na wwóz mięsa. Spadki w tej gałęzi mogły dosięgnąć nawet kilkudziesięciu procent. Z drugiej strony odnotowane zostały wzrosty po stronie sprzedaży owoców, warzyw oraz produktów mlecznych. Polska pozostaje także liderem na rynku jabłek – większość dostępnych na rynku białoruskim pochodzi z Polski.

 

W strukturze eksportu z Polski na Białoruś za 2014 r. najważniejsze pozycje stanowiły: wyroby przemysłu elektromaszynowego, artykuły chemiczne, artykuły rolno-spożywcze, wyroby z żeliwa i stali, wyroby ceramiczne oraz wyroby przemysłu drzewno-papierniczego.

 

Natomiast w strukturze importu z Białorusi do Polski dominowały towary chemiczne i surowcowe: nawozy; paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji ; drewno i artykuły z drewna; żeliwo i stal ; wyroby z żeliwa i stali.

 

źródło: Informator Ekonomiczny MSZ