Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuFrancja - VI'2018

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Bortnowski | 2018-06-19 07:49:58
aktualnosci

W dniach 4-7 czerwca 2018 roku pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak odbyła się Misja Gospodarcza do Francji. W Misji uczestniczyło 10 lubuskich przedsiębiorców, którzy zainteresowani są nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych we Francji.

W trakcie misji lubuskie firmy wzięły udział w spotkaniu w biurze Zagranicznego Biura Handlowego w Paryżu. Stronę francuską reprezentowały Pani Monika Kamińska-Jablonka Kierownik ZBH w Paryżu oraz Pani Hanna Stypulkowska-Goutierre Prezes Polsko Francuskiej Izby Handlowej w Paryżu. Na spotkaniu przedstawiono możliwości współpracy z Polsko Francuską Izbą Handlową w Paryżu oraz Zagranicznego Biura Handlowego w Paryżu. Scharakteryzowano profil działalności obu instytucji. Lubuscy przedsiębiorcy zadawali liczne pytania dotyczące aspektów współpracy z francuskimi przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu.

Lubuscy przedsiębiorcy wyrazili chęć kontynuacji i nawiązaniem dalszych kontaktów z biznesem francuskim w oparciu o obie instytucje.

W kolejnych dwóch dniach Misji zaplanowane były spotkania B2B przedsiębiorców lubuskich z przedsiębiorcami francuskimi podczas których została nawiązana współpraca handlowa. Sesje spotkań B2B, które odbyły się w sali Biblioteki Polskiej w Paryżu. Na rozmowy przybyły firmy francuskich między innymi ITG Agency, General Electric, Proavia, Procontra.

 

Współpraca lubuskich i francuskich firm, to główny temat spotkania lubuskiej delegacji z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele z Lionelem Grotto – dyrektorem Agencji Promocji Przedsiębiorczości i Inwestycji Aglomeracji Paryża – Paris Region Entreprises. Zadaniem Agencji jest poszukiwanie potencjalnych inwestorów oraz ich wsparcie w pierwszym etapie funkcjonowania na rynku francuskim, a także umożliwianie międzynarodowym firmom rozwoju możliwości biznesowych nie tylko w stolicy Francji.

Podczas spotkania z dyrektorem Paris Region Entreprises Lionelem Grotto marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła potencjał regionu lubuskiego. Podkreśliła, że nasze specjalizujemy się w takich dziedzinach jak: biogospodarka, zdrowie i jakość życia, produkty regionalne oraz branże tradycyjne takie jak IT, budownictwo czy przemysł drzewny. - W misji gospodarczej do Paryża uczestniczą firmy, które poszukują partnerów do współpracy i kooperacji. Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem kapitału francuskiego do regionu lubuskiego. Mamy 3 tys. ha przygotowanych uzbrojonych lokalizacji, strefy aktywności gospodarczej, gdzie są dobre warunki do biznesu dla kapitału zagranicznego. Możliwa jest również współpraca w ramach projektów ponadnarodowych współfinansowanych z UE. Mamy także bazę naukowo-technologiczną i Agencje Rozwoju Regionu. Mamy instytuty energetyki, budownictwa, agrotechniki i biogospodarki. W tej chwili budujemy Park Technologii Kosmicznych, którego partnerem w budowie jest Centrum Badan Kosmicznych w Warszawie – wyjaśniła marszałek. Elżbieta Anna Polak podczas spotkania poruszyła również temat organizacji Kongresu Gospodarczego w Zielonej Górze i zaprosiła do udziału w nim firmy z Francji.

W spotkaniu udział wzięli także dyrektorzy działu rozwoju Agencji - Sevinc Archimot i Laurent Ponce. Przedstawili oni zasady działalności instytucji. Do najważniejszych zalicza się:

- GRAND PARIS – EXPRESS – który przewiduje w przyszłości rozbudowę sieci kolejowej na rzecz rozwoju Aglomeracji miejskiej, w tym połączenie szybką koleją 2 istniejących lotnisk oraz budowę nowych blisko 70 stacji kolejowych

- działania Aglomeracji w zakresie SmartCities (nowoczesnych technologii energetycznych, wydajności i rozwoju, badań nad nowymi technologiami, ekologii w budownictwie, inteligentnego budownictwa, „zielonego budownictwa”)

Z kolei lubuscy przedsiębiorcy mieli okazję do tych związanych z francuskim rynkiem. W czasie spotkania zadawano pytania na temat możliwości wsparcia zagranicznych inwestorów we Francji. Firmy mogą starać się o dofiinansowanie o maksymalnej wysokości 250 tys. euro na wsparcie projektów, które trwają min. 3 lata. Aby uzyskać wsparcie trzeba przedstawić swój biznesplan. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy, zatrudnienia i dynamiki rozwoju.

Podczas spotkania przedstawiono również praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej we Francji tj .rodzaje działalności, delegowanie pracowników, kwestie podatkowe, handlowe, prawa pracy, zatrudniania pracowników, w tym pracowników francuskich.

 

Cité des Sciences et de l’Industrie, czyli paryski ośrodek naukowy Miasto Nauki i Przemysłu to kolejny punkt wizyty lubuskiej delegacji, której przewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak. Lubuszanie przebywają na misji gospodarczej we Francji. Celem ośrodka jest upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej wśród społeczeństwa, szczególnie młodzieży oraz promowanie publicznego zainteresowania nauką, badaniami i przemysłem.

Cité des Sciences et de l’Industrie składa się z wielu sal i ekspozycji. Głównym miejscem jest Explora, znajdują się tam obszary poświęcone między innymi matematyce, obrazom, dźwiękom, światłu, oceanowi, energii, pojazdom, górom i wulkanom, gwiazdom i galaktykom. Znanymi częściami „miasteczka” są także La Cité des métiers (miasteczko zawodów) oraz La Cité de la santé (miasteczko zdrowia). Ciekawym miejscem jest także Le Carrefour numérique (dosłownie skrzyżowanie numeryczne, chodzi jednak o kwadrat z liczbami). Ekspozycja jest przeznaczona odkrywaniu i eksperymentowaniu z zagadnieniami matematycznymi.

Ośrodek naukowy został otwarty w 1986r. Ma 30 tys. m kw. powierzchni wystawowej z czego 5 tys. m kw. przeznaczona jest tylko dla dzieci od 2-12 lat. Ośrodek odwiedza rocznie 2,5 mln ludzi. Ośrodek jest instytucją publiczną podlegającą Ministerstwu Edukacji i Nauki. Oferta edukacyjna stanowi suplement do programów szkolnych. Ośrodek naukowy posiada szeroką ofertę: od wystaw po konferencje, warsztaty. Celem jest nauka przez zabawę. Ośrodek to doskonały przykład kooperacji uniwersytetu i partnerów - przedsiębiorców, którzy przekazują instytucji rocznie 2 mln euro wsparcia. Po Ośrodku nauki lubuską delegację oprowadziła Pani Fatima Ouali. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że Ośrodek może być inspiracją dla Instytutu Designu, który ma powstać w Zielonej Górze.

 

Informacje o Paris Region Entreprises

jest agencją Regionalnej Rady Ile-de-France, odpowiedzialnej za promocję atrakcyjności inwestycyjnej we Francji, Stanach Zjednoczonych (Boston, San Francisco i Nowy Jork) i Chinach (Szanghaj i Pekin). Agencja wdraża strategię atrakcyjności regionalnej w koordynacji z publicznymi i prywatnymi podmiotami gospodarczymi.

Priorytety Agencji to. m.in.

• poszukiwanie potencjalnych inwestorów i prezentacja oferty regionu Ile-de-France (Region Paryża za granicą) w celu pozyskiwania nowych inwestycji (działaniom tym towarzyszy badanie możliwości inwestycyjnych w Ile-de-France w celu zaprezentowania ich zagranicznym inwestorom)

• umożliwienie międzynarodowym firmom rozwoju możliwości biznesowych w Ile-de-France, dzięki dedykowanym doradcom, którzy zapewniają im dobrą znajomość rynku docelowego, sprawiają, że spotykają się z kluczowymi partnerami i pozwalają im korzystać z programów szkoleniowych. wsparcie publiczne; w szczególności każdego roku tworzy się blisko tysiąc połączeń technologicznych między firmami międzynarodowymi, głównymi grupami i laboratoriami badawczo-rozwojowymi w regionie paryskim;

• wspierać inwestorów w procesie ich wdrażania, kierując nimi na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w tym wybór najlepszej struktury prawnej, rekrutacja pracowników itp.

Każdego roku Agencja towarzyszy kilkuset inwestorom.

Ponadto Paris Region Entreprises jest aktywnym członkiem Europejskiej Sieci Enterprise Europe Network.

Misja Gospodarcza Województwa Lubuskiego dla lubuskich przedsiębiorców do Paryża we Francji połączona ze spotkaniami B2B organizowanymi przez operatora zewnętrznego. Nawiązanie kontaktów handlowych, zdobycie informacji nt. rynku francuskiego, możliwości eksportowych dla polskich przedsiębiorców.

 

Realizacja misji dla przedsiębiorców z województwa Lubuskiego pozwoliła na przedstawienie oferty w celu potencjalnego wejścia na rynek francuski. Uczestnicy zebrali informacje umożliwiające nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami i kontrahentami. Lubuskie firmy uczestniczyły w spotkaniach b2b co pozwoliło na nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych.

 

Doświadczenie zdobyte w trakcie uczestnictwa w misji zostanie wykorzystane przez uczestniczące firmy podczas realizacji przyszłych planów wejścia na rynek francuski. Spotkania z instytucjami otoczenia biznesu dały szanse na poznanie możliwości handlowych. Instytucje biznesowe (np. Paris Region, Izba Handlowa w Paryżu) otwarte są na współpracę z lubuskimi firmami, które chcą skorzystać z pomocy jaką oferują.