Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBiałoruś - X'2016

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Bortnowski | 2018-06-18 09:51:24
misje

W dniach 23-27 października 2016 r. delegacja województwa lubuskiego, w składzie z Członkiem Zarządu Tadeuszem Jędrzejczakiem, Przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Wacławem Maciuszonkiem i lokalnymi przedsiębiorcami, uczestniczyła w misji gospodarczej na Białoruś.

W dniu 24 października br. program misji obejmował udział w uroczystym- jubileuszowym otwarciu Forum Gospodarczego pn. „Dobrosąsiedztwo”, w którym uczestniczyli Przewodniczący Rady Republiki Narodowego Zebrania Republiki Białorusi, Wicepremier Republiki Białorusi i Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów RP. Forum Dobrosąsiedztwa towarzyszyło posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

W Forum „Dobrosąsiedztwo” wzięło udział 275 uczestników z Polski i 175 uczestników z Białorusi (przedsiębiorców, samorządowców, posłów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu), pracujących
w trzech sesjach problemowych i jednej sesji plenarnej.

W obecności wicepremierów podpisano pięć umów i porozumień, w tym memorandum o utworzeniu Polsko – Białoruskiego Centrum IPO z działem GPW S.A. w Warszawie, BGU Instytut Biznesu i Zarządzania Technologią w Mińsku oraz PBIHP w Warszawie. Wręczone zostały również prestiżowe nagrody gospodarcze im. Józefa Łochowskiego za 2016 r.

Uczestnicy w wypowiedziach podkreślali wolę i potrzebę „nowego otwarcia w polsko-białoruskich relacjach gospodarczych” zapoczątkowanego przez wicepremierów obu krajów.

Forum towarzyszyła również giełda kooperacyjna dla polskich i białoruskich firm. Oferta przedsiębiorstw z Lubuskiego podczas spotkań b2b spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem białoruskich przedsiębiorców.

Dodajmy, że Polska jest obecnie trzecim partnerem handlowym Białorusi. Co ważne, wejście na rynek naszego wschodniego sąsiada, pozwala uzyskać dostęp do blisko 180 mln konsumentów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, czyli obok Białorusi: Rosji, Kazachstanu, Armenii i Kirgistanu.

Kolejnym etapem misji gospodarczej była wizyta w partnerskim Obwodzie Homelskim (25-26 października br). Podczas spotkania w Oddziale Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Homlu przedstawiono potencjał województwa oraz możliwości kooperacji dla polskich firm związanych z prowadzeniem biznesu i eksportem na Białoruś (podatki, opłaty, ograniczenia wwozu i wywozu towarów, wymiana waluty). W szczegóły wspomnianych tematów lubuskich przedsiębiorców wprowadzali celnicy, inspektorzy podatkowi, pracownicy Białoruskiego Banku Narodowego i giełdy towarowej. Po części seminaryjnej odbyła się druga giełda kooperacyjna zorganizowana specjalnie dla naszych lokalnych firm. W spotkaniach branżowych (B2B) ze strony białoruskiej udział wzięło blisko 60 przedstawicieli homelskich firm, które wyraziły wolę współpracy z lubuskimi przedsiębiorcami.

Podczas pobytu w Homlu uczestnicy misji złożyli również wizytę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) HOMEL – RATON. Delegację lubuskich przedsiębiorców przyjęła Przewodnicząca Administracji SSE p. Antonina Jeżenko. Na spotkaniu przedstawiono możliwości i warunki inwestowania na strefie przez kapitał zagraniczny. Strefa HOMEL – RATON to miejsce inwestycji firm z wielu krajów m.in. z Francji, Włoch, Niemiec Izraela oraz Polski. Lubuskie firmy spotkały się również z polskim inwestorem - producentem mebli tapicerowanych, który przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstwa na Białorusi oraz planach rozbudowy firmy.

W dniu 26 października 2016 r. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Tadeusz Jędrzejczak spotkał się z Przewodniczącym Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Władimirem Andriejewiczem Dwornikiem. Tematem rozmów była trwająca misja gospodarcza do Mińska, Homla i Mozyrza. Rozwijanie i intensyfikacja lubusko-homelskiej współpracy gospodarczej to jeden z najważniejszych elementów podpisanej w 2007 roku Umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Homelskim.

Następnym etapem misji była wizyta w Mozyrzu w Obwodzie Homelskim. Lubuską delegację przyjęła Przewodnicząca Obwodowego Komitetu Wykonawczego p. Elena Pawleczko. W Mozyrzu zwiedzono trzy zakłady produkcyjne: Państwowy Mozyrski Zakład Budownictwa Mieszkaniowego, VUDREW sp. z o.o. (produkcja elementów drewnianych) oraz Państwowy Mozyrski Zakład Obróbki Drewna. Tu również odbyły się rozmowy w właścicielami i dyrektorami firm na temat podjęcia współpracy.

Na zakończenie misji dnia 27.10.2016 r. delegacja spotkała się z Radcą Piotrem Masajło kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w Mińsku.

 

Lubuscy przedsiębiorcy bardzo pozytywnie ocenili uczestnictwo w misji gospodarczej na Białoruś zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Efektem osiągniętym poprzez udział w misji jest m.in. zdobycie praktycznych informacji o warunkach wejścia i funkcjonowania na rynku, kluczowych branżach na rynku białoruskim, a przede wszystkim nawiązane kontakty z potencjalnymi kontrahentami podczas bezpośrednich rozmów na zorganizowanych spotkaniach B2B w Mińsku i Homlu oraz Moryrzu.

Wizyty w firmach białoruskich - w Obwodzie Homelskim, Homelskim Parku Naukowo-Technologicznym i terenach inwestycyjnych Homelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dały pozytywny obraz możliwości nawiązania współpracy handlowej z tamtejszymi przedsiębiorstwami oraz inwestowaniem na Białorusi, gdzie już znajduje się kapitał zagraniczny, w tym także polski producent mebli tapicerowanych.

Uczestnicy misji ocenili potencjał Białorusi jako duży z decyzją o wejściu na ten rynek. Dotyczy to głównie branży budowlanej, klimatyzacji, drzewnej, obróbki cieplnej, czy też maszynowej.

Wymiernym efektem misji są np. rozmowy firm lubuskich z branży budowlanej z białoruskimi przedsiębiorstwami, które otrzymują konkretne oferty współpracy.

 

Nie bez znaczenia jest obecność władz samorządu województwa lubuskiego w misjach. Zdaniem przedsiębiorców jest ona zdecydowanie pomocna i ważna w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i podnosi ich rangę.

 

Lista lubuskich przedsiębiorców uczestniczących w misji na Białorusi:

- Centrum Komina Sp. z o.o. Sp. k. - Zielona Góra
- AMP Sp. z o. o. - Chociule
- SIMA S.C. - Szprotawa
- Lignapol S.C. - Skwierzyna
- Remix S.A. - Świebodzin
- Alpodach Sp. z o.o. - Żary
- Prefadom Fabryka Domów Sp. z o.o. - Gorzów Wielkopolski
- POLMAR - Zielona Góra
- Zakład Instalacyjno - Budowlany KANBUD - Gorzów Wielkopolski
- Prodwodrol-Sulechów Sp. z o.o. - Sulechów

 

Misję zorganizowano w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” i współfinansowano z RPO – Lubuskie 2020.