Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWszystko dla eksportera

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-05-19 13:42:37
gospodarka, firmy, eksport

Województwo lubuskie wspiera przedsiębiorców, w tym inwestorów, eksporterów i importerów m.in. poprzez usługi świadczone przez COIE oraz programy promocji.

Województwo Lubuskie we wrześniu 2011 r. przystąpiło do projektu systemowego Ministra Gospodarki w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. W ramach istniejącego Wydziału Przedsiębiorczości funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

Projekt Ministra Gospodarki zakładał utworzenie takich jednostek na terenie całej Polski. Na mocy porozumienia pomiędzy marszalkami województw a ministrem Gospodarki utworzono sieć 15 COIE, po jednym Centrum w każdym mieście wojewódzkim, za wyjątkiem Gdańska.

Przedsiębiorca w COIE uzyska informację dotyczącą identyfikacji rynku zagranicznego dla danego typu towaru bądź usługi – czy na danym rynku może być popyt na oferowany przez niego produkt, informację o panujących na rynkach zasadach i uzansach handlowych, uzyska bazę potencjalnych klientów biznesowych oraz informację dotyczącą finansowania i zabezpieczenia działalności eksportowej.

Przedsiębiorca posiadając uzyskaną w COIE wiedzę może świadomie wybrać kierunek prowadzenia własnej działalności gospodarczej - czy będzie działał na rynku lokalnym, czy globalnym. Dzięki nawiązywanym nowym kontaktom handlowym jest w stanie rozszerzyć zakres funkcjonowania, dotrzeć do nowych technologii. Zastosowanie przekazanych informacji ograniczy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększy zakres wydajności, przyczyni się do wzrostu innowacyjności oraz bezpośrednio przełoży się na poprawę konkurencyjności.

Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usług informacyjnych COIE mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca rejestracji, bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług Lubuskiego COIE korzystają więc nie tylko przedsiębiorcy z Województwa Lubuskiego, ale również z innych, odległych województw.

W ramach działalności COIE przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania m.in. z:

  • udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych z zakresu prowadzenia działalności eksportowej oraz funduszy UE przeznaczonych dla przedsiębiorców w nowej perspektywie
  • dostępu do komercyjnej bazy teleadresowej kontrahentów zagranicznych KOMPAS
  • dostępu do bazy informacji/danych kontaktowych do firm zagranicznych, które poszukiwały konkretnych towarów w Polsce
  • informacji o organizowanych wydarzeniach gospodarczych, np. zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych organizowanych z Polski i do Polski przez wyspecjalizowane instytucje
  • informacji o uzansach i zwyczajach handlowych, uwarunkowaniach eksportowo-inwestycyjnych na rynkach zagranicznych
  • informacji o branżach i rynkach zagranicznych z międzynarodowej bazy typu EUROMONITOR, zawierającej dane statystyczne oraz marketingowe o krajach, rynkach, branżach i firmach oraz raportów, opracowań branżowych, międzynarodowych analiz i badań rynkowych otrzymywanych z Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji działających przy ambasadach i Konsulatach RP
  • informacji o możliwościach bezpłatnej promocji oferty eksportowej firm na rynkach zagranicznych (m.in. za pośrednictwem WPHI Ambasad i Konsulatów RP )

W ramach programu promocji gospodarczej (finansowanego w ramach LRPO – perspektywa 2007-2013) oraz działaniach własnych przedsiębiorcy mieli możliwość uczestniczenia w organizowanych:

  • misjach gospodarczych poza granice Polski (np. USA, GB, DK i S), udział przedsiębiorców w tych wydarzeniach był współfinansowany lub finansowany z funduszy LRPO
  • Forach, Konferencjach, Spotkaniach odbywających się na terenie województwa lubuskiego z przedstawicielami zagranicznego biznesu lub z przedstawicielami zagranicznych izb gospodarczych

Na rok 2015 przygotowywany jest nowy program promocji województwa lubuskiego i lubuskich przedsiębiorców, w ramach którego zorganizowane zostaną wyjazdy na misje zagraniczne oraz targi, jak również planowana jest organizacji misji przyjazdowej do województwa lubuskiego zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy.