Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzyszłość w energii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-01 11:11:23
lubuskie, gospodarka, firmy

Najważniejszym partnerem handlowym Lubuskiego są Niemcy. Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego, oparty na wielu branżach, w przyszłości może być związany też z sektorem wydobywczym. Chodzi o pokłady węgla brunatnego (Gubin, Brody), ropy naftowej, gazu ziemnego i miedzi.

Produkcja monitorów telewizyjnych w zakładach TPV Displays Polska w Gorzowie Wielkopolskim, PAP/Lech Muszyński

 

W województwie lubuskim działa ponad 100 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi ok. 3 proc. wszystkich w kraju. Najwięcej firm znajduje się w powiecie gorzowski (na 10 tys. mieszkańców działa tu około 1,5 tys. podmiotów gospodarczych); kolejne miejsca zajmują: powiat zielonogórski (ok. 1,4 tys.) i słubicki (ok. 1,2 tys.). Na końcu zestawienia są: powiat sulęciński (ok. 780), nowosolski (ok. 790) i wschowski (ok. 840).

W Lubuskiem dominuje działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne – ok. 80 tys.

 

źródła: GUS (marzec 2015 r.)

 

Wyróżniające się branże Lubuskiego związane są z przemysłem drzewno-meblarskim, papierniczym i spożywczym. Coraz aktywniejsze są też sektory: motoryzacyjny, chemiczny i produkcji tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych - w tym ceramicznych. Dobre perspektywy mają takie sektory jak: elektronika, tekstylia i wydawnictwa. Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego może być w przyszłości związany też z sektorem wydobywczym; chodzi o pokłady węgla brunatnego (Gubin, Brody), ropy naftowej i gazu ziemnego i miedzi.

Województwo ma też rozwinięty sektor usług, zatrudniający ponad 55 proc. ogółu pracujących. Do Niemiec trafia niemal 70 proc. towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują: Włochy (4,1 proc.), Holandia (3,5 proc.) i Dania (3,3 proc.). W imporcie ponad 50-procentowy udział mają Niemcy, a wśród innych partnerów znacząca jest pozycja Włoch (7,4 proc.), Danii (4,2 proc.) i Czech (3,3 proc.).

W regionie wiele firm ma zagraniczny kapitał.

 

źródła: GUS (marzec 2015 r.)


Gorzów Wielkopolski

 

Za wiodące ośrodki gospodarcze regionu uznaje się Lubuskie Trójmiasto (Zielona Góra - która jest stolicą samorządu, Słubice i Sulechów), Łużyce i Gorzów Wielkopolski. Inne prężne ośrodki gospodarcze regionu to m.in. Kostrzyn n. Odrą, Słubice, Świebodzin.

W Gorzowie, który jest stolicą województwa i siedzibą wojewody, działają m.in. nowoczesne zakłady przemysłu motoryzacyjnego (wiązki elektryczne, plastikowe wykończenia do aut), chemicznego, farmaceutycznego (leki dla zwierząt), elektronicznego (monitory LCD, obwody drukowane), maszynowego, a także budowlane i handel.

Powstało tu również wiele instytucji wsparcia biznesu - dwa inkubatory przedsiębiorczości. W mieście regularnie odbywają się imprezy targowe: targi funduszy europejskich, innowacji, zdrowia i urody Wellness, kulinarne czy nieruchomości.

Gorzów Wlkp. to również siedziba Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej - znanej m.in. z konkursu Lubuski Lider Biznesu.

 

Zielona Góra

 

Drugą stolicą województwa lubuskiego jest Zielona Góra, gdzie mieści się siedziba marszałka. Południową stolicę województwa cechuje zróżnicowanie branżowe, z wyraźną dominacją sektora usługowo-handlowego. W przetwórstwie przemysłowym wieloletnią tradycją cieszy się produkcja artykułów spożywczych i napojów alkoholowych. Kolejne to tzw. mała architektura ogrodowa, oprawy oświetleniowe, kosmetyki i obuwie.

Nowym obliczem gospodarczym miasta jest jednak zgoła odmienna branża. To nowoczesna – często na skalę światową – elektronika i systemy informatyczne. Innowacyjność firm wspiera Uniwersytet Zielonogórski z silnymi wydziałami inżynierskimi oraz Centrum Transferu Technologii. W mieście działa sieć instytucji otoczenia biznesu, od instytucji akademickich (inkubator przedsiębiorczości) poprzez samorządowe (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, świadcząca usługi m.in. w ramach krajowego systemu usług dla przedsiębiorców), aż do ogólnopolskich (jak np. Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) funkcjonujące w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego czy Centrum Obsługi Inwestora działające przy Agencji Rozwoju Regionalnego).

 

Żary

 

Przemysł drzewny, szklarski, motoryzacyjny dominuje w stolicy polskich Łużyc – Żarach. Firmy z polskim kapitałem to producenci przekaźników, szkła hartowanego i profili wykończeniowych z tworzywa sztucznego. Firmy z kapitałem zagranicznym przy użyciu najnowocześniejszych technologii produkują płyty i wyroby drewnopochodne, szyby do pojazdów i sprzętu, tekstyliów oraz systemów dachowych do aut. Inwestycje zagraniczne przekraczają 500 mln euro.

 

Nowa Sól

 

W Nowej Soli od 2005 roku zainwestowało wiele zagranicznych inwestorów (m.in. z: Niemiec, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoch) oraz wiele polskich przedsiębiorstw. W nowosolskiej strefie ekonomicznej prężnie działają firmy z branży: spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, odlewniczej, maszynowej i elektrotechnicznej. W mieście produkuje się podzespoły do aut, najnowszą technikę napędową, części do dużych aut dostawczych, gotowe samochody,  orientalne produkty spożywcze.

 

Moc energii 

 

Największe elektrociepłownie regionu są w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. W zakładach tych, a także w elektrociepłowni w Kostrzynie nad Odrą, w ostatnich latach oddano do użytku nowoczesne bloki gazowo-parowe, zasilane paliwem pozyskiwanym z lokalnych złóż. Szczytowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w województwie szacowane jest na około 700 MW rocznie. Łączna moc osiągalna ze źródeł województwa wynosi niespełna 450 MW, co oznacza, że nieco ponad 35 proc. zużywanej energii elektrycznej pochodzi spoza regionu. Zagęszczenie i zróżnicowanie sieci elektroenergetycznej w Lubuskiem, w porównaniu z innymi regionami kraju, jest mniejsze.

Zaopatrzenie regionu w energię elektryczną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oparte jest na pracy dwóch stacji 220/110 kV – Gorzów Wlkp. oraz Leśniów Wielki k. Zielonej Góry. Za dostawę gazu odpowiadają spółki grupy kapitałowej PGNiG, przedsiębiorstwo EWE Energia, a także lokalni dystrybutorzy. Województwo zaopatrywane jest w gaz ziemny z krajowego systemu przesyłowego oraz poprzez import z Niemiec i instalacje LNG.

Farma wiatrowa Acciona Energy w Golicach (woj. lubuskie), PAP/Lech Muszyński

 

 

Lubuskie ma dogodne warunki do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności przy wykorzystaniu energii wiatrowej, instalacji opartych o spalanie biomasy, technologii produkcji biogazu oraz dalszego rozwoju energetyki wodnej.

 

Innowacyjność

 

W Lubuskiem w 2013 r. nakłady na działalność B+R wyniosły 94,7 mln zł i były o 35,3 proc. wyższe w porównaniu ze zrealizowanymi w 2012 r. i o 69,1 proc. wyższe niż w 2011 r. - podaje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. W 2012 r. z ogółu nakładów na działalność B+R w kwocie 70,0 mln zł, 44,5 proc. stanowiły nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R. Działalność B+R w ponad 61 proc. przeznaczona była na zakup budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów, a blisko 39 proc. - na zakup maszyn i urządzeń oraz narzędzi, przyrządów, ruchomości, wyposażenia i środków transportu. Większość tych środków w 2012 r. zainwestowały szkoły wyższe (92,4 proc. ogółu nakładów inwestycyjnych na środki trwałe) oraz podmioty gospodarcze (7,4 proc.).

W Lubuskiem działa kilkadziesiąt firm innowacyjnych. Niektóre z nich tworzą najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne na świecie. Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa w województwie są w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., następnie w Żarach, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Rzepinie, Sulechowie i Świebodzinie i Czerwieńsku. W większości to małe lub średnie firmy, nierzadko rodzinne i rdzennie lubuskie, które miały własną myśl technologiczną. Wśród kilkudziesięciu innowacyjnych przedsiębiorstw można m.in. wymienić:

 • Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o.o. – światowy lider na rynku telewizji cyfrowej i interaktywnej w zakresie projektowania i produkcji wszystkich rodzajów platform cyfrowych (kablowych, naziemnych, satelitarnych i IPTV). Działalność firmy wygenerowała 200 patentów.
 • Astec (Zielona Góra) – z produktem Magik Development Tools, czyli zintegrowanym systemem zarządzania danymi przestrzennymi dla branż: telekomunikacji, energetyki, wodno-ściekowej, dystrybucji i przesyłu gazu, transportu i ciepłownictwa.
 • LfC (Zielona Góra) – z systemem kręgosłupowym Dero, jako wszczepialnym implantem, który łączony z zupełnie nową metodą chirurgicznego leczenia poprawia efektywność terapii i chroni przed kalectwem. Prace wygenerowały 12 patentów.
 • Mb Pneumatyka (Sulechów) – producent wyrobów pneumatycznych dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej.
 • Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. – producent ok. 200 różnego rodzaju leków oraz dodatków żywieniowych dla zwierząt. Badania naukowe i prace rozwojowe spółka prowadziła na podstawowych substancjach farmaceutycznych.
 • Fabryka Maszyn Goma (Gorzów Wlkp.) – dostawca zaawansowanych technicznie obrabiarek i kompletnych linii technologicznych do łączenia drewna, na potrzeby tartaków, producentów stolarki budowlanej oraz płyt meblowych i mebli.
 • Zakłady Jajczarskie Ovopol (Nowa Sól) – wiodący producent wyrobów jajczarskich. Przerabia ok. 2 mln jaj dziennie. Posiada 4 patenty. Substancje czynne, izolowane z treści jaja kurzego służą jako dodatki do żywności, pasz oraz do produkcji leków i kosmetyków.

 

Ponadto w Lubuskiem działa ośrodek badawczo – rozwojowy firmy LfC.

 • Spółka LfC projektuje i produkuje sprzęt chirurgiczny. Znalazła się w pierwszej piątce polskich jednostek prowadzących działalność B+R. Ich system kręgosłupowy Dero jest rozpoznawalną marką na światowym rynku implantów kręgosłupowych. To jedyne przedsiębiorstwo lubuskie wpisane z inwestycją na listę projektów kluczowych, unijnego programu Innowacyjna Gospodarka z projektem o sumie przeszło 37 mln zł na stworzenie innowacyjnej i małoinwazyjnej metody chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostnoneuro-mięśniowego człowieka.

 

Pocieszający jest również fakt, że zachodzą pozytywne zmiany w zakresie innowacyjnej gospodarki, a to z kilku powodów:

 • Około 500 mln zł jest inwestowanych od 2007 r. w rozwój firm ulokowanych w regionie. Pieniądze pochodzą m.in. z regionalnego programu operacyjnego, który dofinansowuje innowacyjne projekty. Za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w lubuskiej gospodarce, potwierdzonych przez jednostki naukowe otrzymywało się specjalne punkty, podczas oceny projektów, które zwiększały szanse otrzymania wsparcia z funduszy unijnych. To powoduje, że realizowane dziś projekty podwyższą poziom innowacyjności regionu.
 • Kolejne 200 mln zł jest inwestowanych we współpracę nauki i biznesu. Finansowane jest to również m.in. w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powstają instytucje, które mają służyć zbliżeniu nauki i gospodarki. Mowa tu o realizowanym nakładem 125 mln zł Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z innymi około parkowymi inwestycjami. Powstaje również Park Logistyki i Technologii Przemysłu Interior w Nowej Soli w strefie ekonomicznej w sąsiedztwie wielu zagranicznych inwestorów, za sumę 15 mln zł. Mowa tu też o Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, gdzie zainwestowane jest 40 mln zł oraz o Hali laboratoryjnej dla energetyki i odnawialnych źródeł energii za 15 mln zł w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.
 • Znaczącą rolę odgrywa kapitał zagraniczny, a właściwie wprowadzana przy okazji tych inwestycji międzynarodowa kultura organizacyjna, technologia, przestrzeń do rozwoju innowacyjności. Bo to przecież na początku i na końcu łańcucha innowacyjności zawsze stoi człowiek. I to on w procesie wypracowywania i wdrażania innowacyjności w regionie pełni najważniejszą rolę. Co przy dotychczasowych innowacjach wypracowanych – głównie – własnymi siłami stanowi niezwykle ważną wartość dodaną inwestycji zagranicznych, których tak wiele, lokuje się w Lubuskiem.
   

Ekologia

 

W województwie działają liczne oczyszczalnie ścieków - komunalne i przemysłowe. W większości były to oczyszczalnie biologiczne, w tym część z podwyższonym usuwaniem biogenów. Na niekorzyść regionu świadczy bardzo duża różnica pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi.

Infrastruktura związana z odpadami oraz system gospodarki odpadami działają na zasadzie unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie, choć tendencja ta w ostatnich latach zmienia się w kierunku odzysku odpadów. Nastąpił bowiem spadek ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, mimo wzrostu ilości odpadów komunalnych. Stopniowo rośnie udział zbieranych odpadów ulegających biodegradacji. W przypadku odpadów przemysłowych sytuacja jest odwrotna, przeważająca ilość odpadów jest poddawana odzyskowi.

 

 

źródła: PAP, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, MG