ࡱ>  /bjbj>>ӏ TT qqqqq8,, +++v v v V X X X X X X $ } >| Qqv T T "v v | qq++) v ^q+q+V v V R \ +UuԷ B 0 Է <\ \ & q v v v v v v v | | v v v v v v v v v v v v v v v v + 7: ZaBcznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 63/2014 MarszaBka Wojewdztwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2014 r. & & & & & & & & & & & & & & & & & (piecztka wykonawcy, nazwa, adres) (miejscowo[, data) tel.........................fax............................ ul........................................................... ............................................................. Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa Lubuskiego w Zielonej Grze ul. Podgrna 7 Departament Infrastruktury I Komunikacji OFERTA Odpowiadajc na zaproszenie do zBo|enia oferty cenowej na zadanie pn.: Organizacja konferencji dla przedstawicieli jednostek samorzdu terytorialnego polegajcej nawynajmie sali konferencyjnej, zapewnieniu wy|ywienia dla uczestnikw spotkania oraznoclegw dla prelegentw w terminie 14-15 maja 2015r. Oferuj wykonanie usBugi bdcej przedmiotem zamwienia pn. Organizacja konferencji dla przedstawicieli jednostek samorzdu terytorialnego polegajcej nawynajmie sali konferencyjnej, zapewnieniu wy|ywienia dla uczestnikw spotkania oraznoclegw dla prelegentw w terminie 14-15 maja 2015r. , zgodnie z wymogami szczegBowego opisu przedmiotu zamwienia (SOPZ), w nastpujcym miejscu: nazwa budynku & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & ., ulica& & & & & .& & .& nr& & & .. miejscowo[& & & & & & & & & , w sali konferencyjnej o nazwie& & & & & ........ za kwot (Bcznie): w wysoko[ci: netto..................................zB, (sBownie: ...............................................), podatek Vat ..................%, tj................................zB, (sBownie:....................................), brutto:.............................zB,(sBownie:..........................................................................) w tym: Bczny koszt przygoto> , . 4 " & 4 N (Z¶®‹yk`k`k`k`O hWh7 5B*OJQJphh7 5OJQJ\hH(h7 5OJQJ\hW6OJQJh$6OJQJh$56CJOJQJ\h$56OJQJh$CJOJQJh$OJQJh$CJOJQJaJh$CJOJQJh56CJOJQJaJh$56CJOJQJaJh$56CJOJQJ\aJ h$aJ"l . ( 4 ^  &]^gd$ &]^a$gd$ &]^a$gd$ ]a$gd$ ]gd$$ L^`La$gd$gd$ " & 4 ruc & F dh8$gdw$ dh8$^a$gdw$ & F dh8$a$gdw$ & F dh8$^`a$gd$$a$gd$ $dha$gdW$ ]a$gdW ]gd$ &]^gd &(6v (^bjprĸİtlhROJQJhwhWOJQJhwh$OJQJhGNW5OJQJhGNWOJQJhw5OJQJhwhw5OJQJhwOJQJhwhW5OJQJhWOJQJhW5OJQJ\hH(hW5OJQJ\h$OJQJ$h$h$5B*OJQJ^Jph*H$&<'(()<)xx\\$ & F d^`a$gdS$ & F dh8$^`a$gd$$ & F dh8$^`a$gd$$ & F dh^a$gd$$ & F dh^a$gdR$ dh^a$gdR$ dha$gd$ "X"b$$$$$%& &"&&&p&&&'8':'((()))<))뵭yo`TyhWCJOJQJaJhWh$CJOJQJaJhWOJQJ^JhOhWOJQJ^Jh$56>*OJQJhh=~kOJQJ^Jhdm,h=~k5OJQJ^Jh$OJQJhGNWhWOJQJh=~kOJQJh=~kOJQJ^JhR5OJQJhGNWhR5OJQJ^JUhROJQJhRhR5OJQJwania i zaserwowania poczstunku dla 75 osb wynosi: & & & .... zBotych brutto (sBownie:& & & & & & & & & & & & zBotych brutto), natomiast [redni koszt przygotowania i zaserwowania poczstunku w przeliczeniu na 1 osob wynosi: & & & .... zBotych brutto (sBownie:& & & & & & & & & & & & zBotych brutto) oraz Bczny koszt rezerwacji i opBaceniu jednoosobowych pokojw ze [niadaniem dla 8 osb wynosi: & & & .... zBotych brutto (sBownie:& & & & & & & & & & & & zBotych brutto), natomiast [redni koszt rezerwacji i opBaceniu jednoosobowych pokojw ze [niadaniem w przeliczeniu na 1 osob wynosi: & & & & .& & & .... zBotych brutto (sBownie:& & & & & & & & & & & & zBotych brutto), Termin realizacji - 14 i 15 maja 2015 r. O[wiadczam/y, |e zawarte w Zaproszeniu do zBo|enia oferty cenowej warunki umowy akceptuj i zobowizuj si, w przypadku przyjcia mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach. ZaBcznikami do oferty s: zaparafowany wzr umowy, zaparafowany SOPZ, wykaz zrealizowanych przez oferenta zleceD, odpowiadajcych merytorycznie przedmiotowi zamwienia, dokumenty potwierdzajce wykonanie usBug, aktualny odpis z wBa[ciwego rejestru lub aktualne za[wiadczenie o wpisie do ewidencji dziaBalno[ci gospodarczej lub inny odpis aktu zaBo|ycielskiego firmy, opis sposobu realizacji przedmiotu zapytania, w tym potwierdzenie dostpno[ci 50 miejsc noclegowych & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . * niepotrzebne skre[li./je[li dotyczy & & & & & & & & & & & & & & & & . (data, podpis i piecz Wykonawcy)   SHAPE \* MERGEFORMAT Projekt jest finansowany ze [rodkw UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziaBania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 )***V*X*Z*++Z,d,f,h,j,,, --l-n-p-r-v-x-|-~--tl`l\QIEIEIEhG+jhG+Uh}$mh}$mOJQJh$h$CJOJQJaJh$OJQJh$CJOJQJaJh$CJOJQJaJhSCJOJQJaJhWCJOJQJaJhShSOJQJ^JhXhSOJQJ^JhShWCJOJQJaJhvehSOJQJ^JhWhWCJOJQJaJhOhWOJQJ^JhSOJQJ^J<)*Z*+\,f,h,j,,,-l-n-p-t-zgd$= $ a$gd}$mgd$ $ a$gd$ $ a$gd$ ]gd$$ dha$gd$$ & F d*$1$]^`a$gdS$ & F d^`a$gdSt-v-z-|-----------///////// $ a$gd}$m$a$gdNgd$=--------------(/*//////////뺫h}$mh}$mOJQJhBhNCJOJQJaJ%hBhNB*CJOJQJaJphh_Mjh$=UmHnHuh$=jh$=Uh +EhNhG+jhG+U,1h. A!"#$% n8rUP%IuIPNG IHDRToDPLTEeU)]ř7MUY"wLMPylD| ZsGDsPCkyJ~ >Unqd*[JRl*R[9riT.Y/@yK}?c%]\WMdےApOkOӮKfclQpffS54_gB?u@bdj`To-^`^FhIapՇݨm+_MN\|vi[]m>>>=,,,```qqqOOOaugdbi[_nqO9qA>B>urfj/zNtLxgflda}}BjUܨ7bbKGDH cmPPJCmp0712Hs4IDATx^{]E<#x#@( K$M'x+V6j#ͫi4LG}4ӃILfLfzndVk{e}Ovկ^jժrH $Y%)-5PtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHDNtDk@MDlAWHF ?ӉD]~5(ß R$%nT+F]tA RCw. }+Z7U ;%tnEFA%n[A7I : t QdA ǭ$q V-$ jkts+&I\aB/r+FA)p+&I\aB#?sw!oa( j;tnz&q{ ٟ}_m^A0+n_5+LvAwx/ ut !݅N8AL t#0]8t !݅on^Pjnt#0]. na Wд ^ GlQGqI<="x4 ont !݅o솨͸+LnߧmW&Bz.p͸dEpz.q@v>W&Zp )LtSfeW 4oAM%-yQ͛iGo}_u !EC{i^Ѻ V{hT>pG_[4 W.gG\xG^#&ZѢnˆ툳uCsݢyHm]9ff=b݄P+ZRp6^;Ka}e=/mԏ+{ t!FWη^zijf'.;3W&&ZѢۃm|1WnVv/9ݢyH2oϿ1{xS_倻sϻ V%;- 7Wv[/vӑ뮎JݢyHѭ2׃SG mӫ junB-jN|+H6@7iv'. -+*kuGlY_*Gn{>wk0+U[nWv+>wk0_xo!TӀx /_^.KLѺ)Vnd3xkÆK6l]yo1NS Z`R*dt' }eb { 6C?eYKG.Ǿq{Y _K+Ea^_==#GdohO}#NHb~{^5?IƆ{Q=QW{2V^ucoDoT_R}f+}6-{/]K3 fUmfְA?rxI{We1~}(]もw:51 ^VzzFߔdH7uy% 7S4i^1/2}=t= ccPYMw\F.i4J.Cw@/Ԝ7rAKtk,Qj#vKEwgA=ߥHX^9?I3 t]rzmCp}!<49_*yt?mp7V/.(^4Xs7KM 5 ִJZ͔.(MC;f(^J&%gK3 Q 1=-ȭn=x/;~e ohޢu=]‡cqV#ЭE%hACMW0P'ة%odE ]k>В#6 m8*`9YsBA$CH t.tm[4_J,k]Mm"x9:R}v>`4dzͰE {VER>թ X2\[BC)f7vѮnz2u@rVoTˠS̴tl]t!? }|jr1x+D|*]3]AԦt*\'gFE$crDZ`xjC)(T{FEhCCm-`F[v`u/YY=5bOcZYtѥ\P4X#D}>.3›kUШf(59j,bcUވ*.lixKԺ}G V`mѬ9+]VZ(jENO :*4 a`j:cגHv}+pȢ 7DN-3XTdS>dnd6Z#.YFes%q/2M*gd&91vzKxXe)ޡ>ju=`vlldE&Y_Qet I ˝OphFVB'@Fm]VzpA y]Ɋo% Տy_߻jc]p N| 8yGP-qtyVEndH#WciDj4`E6L߈]FLǛm)Y>LoExn -ܵj;/c;9F5 ѺF!$ցdf9{4d93QӲt0|i?Q!(>*?SĬQjW][J o &哅˸+:x 5Ю붏"-ߨ7lH㱼!s"X.3\tAiS,\tcCoh*GVw]uՅ_,Xה̵^o򭣶.JFl]EKYHf 7/B7tJ0˭ c0xGU&+EMTw>L /5'۳S#5E[z72%RSt3"L hy^jn&.|=ݰyo~}q&6O:#\tZp}UxZfQhcDd3yG;Gy o奢]GUJXEGkރZW.ڪ44U]s A_yþ)#'3AY.X9;#5"o)hUZ cse.ulJDđ]v| MZ2S0.'zi!{ 8F] ~f{`rdޛGWIts6]Z.3f QxOu"GjK*5ޯ>y*bGGG*бڥxgSհ L; فPwnꑚ3Ş9tA4 ߭68jΣ[ҥKS4u@]Tjo-Dqt>GNPEk_kS7N OyУrgMGj(~#c+˦8 ~ ` vܥj]=ISqtU04}4,s cakHӂjX+Ҡz/.7 ~#4)^kwG[74"t;"nΟ?PtyVH-U̘wp4 5,cp9(̬+ΔCwDߑW,ѝ}~7?47螦-]XGGiih}]ӉxKLv3PUn$ӣƚЍc Х.uoDֻgQO2DtnF;?\?ΥJB~fkh:D7Ҝ(Sa-,vVk_ڥnĻ{QCV{=t+| a|7ҩ"S3JDWk݈}kvGy4{.OӺzl`X-b뇍Qj]5?B ,qlr~D$P:X(\`DtXL /vgipι \u.ӺzΠ,5Mzmt bP21kGyE&D95~#"9E:Zec%Qx=7GވLRBIlR=q=9g[c ͹f\c)jX~](-m_6v6F[鯑^QoG7坣5(){#@/[=#4\^&%r7gڭv6Y+n(#3ϼEz8 . 0-1Et[QR4@f;n\ܷ[] ٺTV@.:lo9jM{ǹJfVАT墻(w/>dg&J $ӎFx]|ѵ+&Y+l=a;!^RμׯND.h1`"2K@w[f+tn!rǯN۔_8pbtbnzO NAxgΜyfXhι=Qbx{}T^*hk mL+*RW:j8#}˖-3gΞٽΛ`wӗ-+юգ.Z&`#! sٷ:] a%{&2A_L A0@H|R-2֮;vRЭ8ڙ3lYsk^F1{Bv˲ g-QfҥW/X SD?z# kzc4EWm10sy}ZL؁8ad?N௬P6ݧ'_}.]bw {ճᘃ*r7z渲_RJu0%t"+ƽyoJp: rpԋDE"'3^I!٥]:li#Az`1(t] }v?w n@xU4\?9w)5SC7.p`2` E oU.VI.7z41wQ>T4KC+w~Q;{8KjL97{5XP'^C};(C5]pwXomGW7wC.†}.lS7;8Xfc_?2 /lғv9yɩi+JByQɐQg޿%640l;8:Ԛ_+cÃv^t;£c^f~MwOk}-Qb@/Q Suz!4TlYn&iܲ=pq xx ;|_{=_aٌ;o[/_4=nyw>G͢: 91X9bM0sӪ]O]XÚ[wf~B"}./ MZ;$ fB9Wڵz0{rhKKfow<,t!h{&F~ĖIfȢvv3p0]-VaJ,ht]i9BwgCĂeȚ 4#:<_ٲ!އB7.~2zI.N松y۞A.B49d: s2 %= -[8c_lMBz [ttS\҆J$,~Mˆl~xjWRdFL=Z2q G&c}dչJ쓈>fKgD#-5S}Bw9kL)Gjx֩wüIt:Y>sAZ D@,L.ZQ9lR,K]ft3*?Y.>Xό֥7> -fmǷ,t;9s}!}@Xf1[Kİ2Go]j:sf}!95 [d6Ic&}|tAhtIǓWԶL?;͙}H]ob H5݃M&EɴD89wE{YB|tlqtKa۩я<קmp\rwcf鼶s=qmisawFsRWw.9@{Ae.<3$zRo*~Gf3MxX L>=o0Tܼэ{ȮjB< 66'UdsƷ6Zr}=%nEO!6T%&EKqvrwc&fкs/ bu9''=TlDҴ7Ͼ%v9swσK)̀ Ud>sts G4yu}+nWlzn6NݍCt''pԛmuΡdpY4[ ]H`pO=ExQ@Wv el-A7bQx育e!oxVkL.^.-xEE.2idpIN|l|ݢzȮ [e_:Fw2g%Њj8 @WV75Ů6T(%=.o#̳uX\8s<1vM^]GS:MN]s+nIk*v'^BּFt{9v} \M/ R7Yͬ\tsZt rgx`ȳi3koC0pxf3Xxf"9WCXzhbi*Rн=̮k28 u; 49.ր"Rg73_C9ذUk"v Y]>M"GӓJAcy _~)ts4q7&S6o=6]l8H%.Rgޮ02x]ELւt4Vu@G3h "(&V`.l~=. C#`7+t(r]xD)D.6Sj3n.m~ euyU~diՁC uy3Z 㟹ˮ6v tycnW$fSTC+]}GIuP?]Fѷڌ2bz(]{v91 u:€|-Jeepgn %jw7ldү?g0(Yt!LJa8yd6 <8]Z|t [;vyL?'[8r7Rv&]}`AM|֣ ~&9ʮ97Sn]&++chMi!֘Uã1GCһ96E_IF 5VbϝzO4yZyhCw dpnYȦu6UyLCAZ#l!BT [7]g8<:f }fN #oj]6j]Gtyv;袡unk>"mhN"tXM~aA<,4؁ҏ(^7jE)-F]Į6CvBlb5qe} V3z2oj>jzVbvnڳB^ `z;`Za}[.\n`2rrѫ|eޘ+ 0b*-D؂nȺVD:C;J53z.@W0T3>=.NcepKѝ8 p[_%ׅfM+t{@{ǧ˗/|gd 1\'l&4"dh!4Dvb/_{ݿl4輸w0-Dw'mo2㯼&y؉u]A5fѾ7n]{Tkl6DjuZ=LSI>8m^ȏ}wS$ih@@wC֬Ch+;]ncM^*tRn7fhܿhm^E `X9_*ջQncM^"tՖQsOqռuI({}2^0榛M6GaX+7wUeh+cɡ{vW6tCpNv :z&K!~jK+c |}jו?Әj#[|;:9'ܞ6l^Y>i5q}1cEV1cEv%ST۽}p2k获wQ=ue֯w| cb陫 GW%,su6P+d9m-*)5&yƟ:S%`u21jнTN>G~zwEwJ 6nu/k]g.bЮUd6>x)`퍓#q>C@-/'ֹ!6h uŒ, Z7d0dګ}΂P @֯쿍)RNK1˼⎘j\\oͻd=iGK.{=Qu|x7m)XzժU+W]R`Xnth]NʄVww uwRR&{tHo5U]?  4d8PIFa(ýj]v8V*HZ vvirM/Mm,"[ݣ(fBWc/ V]*bhlS]gK]SCvÆı kC0At :VLn t]4C#G_yB隣vCٷv;VbrkDw `>2|s- nF4NY7\GTq[0vhkz4<(\߇sP${ElPP z|4nQ;nf$C`q pM(1#oc nP?|ƶZe>zٯluVTW-ZՋ[< N U]J5.>L~W2]04 E=-|/Px >Dj(@CYI4Ght4]DoEg9L*P0jg kk,?rܺV;V_j)ou+ZS@(MW'\t8:4" Mx%7՘,L6{/u)#OFF*$B}Via &> ke8Rx8u^9pZs`/HHh].:oq֩ `[ 2\(j^L>HcQ0HP6*EMw|j;A% z׀9W`F3T`ՃZRVpR&A 9FcН,fnRL42k`0(~&1 @ r( #j3ܣg`&6 Rڅu7 }.(Z ݑQv60>պ`oo2N|8)m`yYt dx`O'غz4{o>5g}Y)6F!ʂ n|h$L\(ކ US{y"BtG`r+68P`[P3\1tc޹讌h]`p9Qaz!]R-{` \c8pVظ,<_p?*b`?Zպ+6>0P IW*[Ũ3XtW+ 6V9֝Di3-( Mͺz/aqL#֍.z>Ѩ{.~'c](~ Qr1LM*nD4"vr~0TvRө`4qV诇XPT+imk]%kϱ(4U<႕}r %_~ݚ_z;ݸ-yU*(FLR V nBk |W-ߘĥT,02vgt6dg1^DjK(3գT쎎;: . sf|{biD 1N1x`yo q4<U7c~u3PTQ`0'AOV)[iH@Pc7˦N.`A5Jg;J%ib ,͝p38i",@Fpy?Aq8tߖtyrMq>)*Crt1nB}sƿ+|bs+wZ c3cXP.7=oKT8b{@AƊAc|˼~)\-qnF=e b*m^7O%jt?ʜI`^Ф@}%@VO5 -]/&Z񂖋.K65VH5sл.w]~d@+^iC ˟L`Ax")qu41?!&ZR `AL. ᚳ d@+^жB׼޻|nD$Sb{շP9d@+^6F|ALmEeADd@+^DUc!OD2%3 gf1d@+^Х: $x )1UtU OL|8I-.j@MDX[Аh 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6- րhÉ؂0h 6 ,2IENDB`Frb0mŚ|(2JFIF,,AdobedC   CMYK }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzCMYK?S:S:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((