Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuEarly Warning Europe – bezpłatna pomoc dla firm w trudnej sytuacji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Bortnowski | 2019-06-04 12:38:05
aktualności, program

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Już blisko 600 firm zdecydowało się skorzystać z pomocy oferowanej w ramach projektu Early Warning.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

 

Konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom:

  • przejść przez sytuację kryzysową,
  • znieść ryzyko porażki i jej konsekwencje,
  • wypracowywać niezbędne zmiany i rozwiązania.

 

Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna i może objąć następujące etapy:

  • Wsparcie przez konsultanta, którego zadaniem jest przeprowadzeniu diagnozy sytuacji przedsiębiorcy, analizy ryzyka oraz określenie priorytetów i obszarów do poprawy. W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może być przekazany do mentora lub doradcy restrukturyzacyjnego. Możliwe jest również zakończenie wsparcia przedsiębiorcy na etapie pracy z konsultantem. (wsparcie przez konsultanta jest nieodpłatne i trwa średnio 10 h).
  • Wsparcie przez mentora. W uzasadnionych przypadkach cześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej (wsparcie mentora jest nieodpłatne i trwa od 3 do 6 miesięcy).

 

Pomoc odpłatna:

Wsparcie przez doradcę restrukturyzacyjnego

Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym.

Uwaga! W ramach tej usługi, tylko 2 godziny wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Najczęstsze problemy z jakim zgłaszali się do projektu Earlu Warning przedsiębiorcy: problemy finansowe (spadek sprzedaży, ryzyko utraty płynności, utrata klientów, zadłużenia wobec wierzycieli), problemy organizacyjne (restrukturyzacja, problemy wewnętrzne, podział zadań, zarządzanie zmianą) oraz problemy związane z wyznaczeniem kierunków działań, strategii rozwoju.

 

 

Korzyści dla właścicieli firm, jakie wynikają z uczestnictw w projekcie Early Warning

  • konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami chcącymi dzielić się swoją wiedzą,
  • bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców,
  • zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa,
  • nowy impuls do działania

 

Źródło finansowania projektu Early Warning

Grant UE (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME) oraz dotacja celowa

 

Termin realizacji

Projekt Early Warning Europe jest realizowany w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

 

Dodatkowe informacje

Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne.

 

Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning oraz www.ffr.pl/pl/ewe lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.

Pliki do pobrania

ulotkaEWE1
pdf | 295.05 KB
Pobierz
PrezentacjaEWE
neu | 84.06 KB
Pobierz
Informacja o projekcie Early Warning Europe
docx | 18.56 KB
Pobierz